CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lễ Cài Hoa Hồng và Rửa Chân Báo Hiếu Cha Mẹ 10-08-2019

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 08 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

Lễ Cài Hoa Hồng và Rửa Chân Báo Hiếu Cha Mẹ 10-08-2019

No votes yet
3.530 lượt nghe.
Bình luận