CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vai trò Phật tử tại gia

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 08 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11-08-2019.

No votes yet
4.147 lượt nghe.
Bình luận