CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cách thức vượt qua khổ đau - trải nghiệm hạnh phúc trong đời

Ấn tống
Giảng tại chùa Đức Lâm, Nagoya, Nhật Bản, ngày 03/04/2016
Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2006
Bạn: Không có. TB: 2.1 (30 votes)
3.305 lượt nghe.
Bình luận