CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sư Phạm Hoằng Pháp 13: Vượt qua sợ hãi trước đám đông (15/04/2016)

Ấn tống
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/04/2016
Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2016, Sư phạm hoằng pháp
Bạn: Không có. TB: 2.7 (41 votes)
2.151 lượt nghe.
Bình luận