CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vượt qua cảm xúc tiêu cực - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phước Huệ, 2625 72nd Street East, Tacoma, Washington State 98404, ngày 30-06-2017.

Bạn: Không có. TB: 2.3 (41 votes)
8.883 lượt nghe.
Bình luận