CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nói lời hiểu biết và thương yêu - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phước Lâm, Phong Điền, Huế, ngày 15-11-2016.
Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.9 (32 votes)
2.215 lượt nghe.
Bình luận