CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tôn sư trọng đạo - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2016, tại chùa Giác Ngộ.
Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.1 (26 votes)
1.436 lượt nghe.
Bình luận