CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Quan điểm của Phật giáo về hiến tạng, mô và hiến xác

Ấn tống
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ đăng ký hiến tặng mô, tạng và hiến xác cho y học tại chùa Giác Ngộ, ngày 27-11-2016
Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.7 (28 votes)
934 lượt nghe.
Bình luận