CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vượt qua nghịch cảnh (12/11/2011)

Ấn tống
Tags: 
nghịch cảnh
Bạn: Không có. TB: 3.1 (32 votes)
7.762 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Bình (chưa được kiểm chứng)
Nhân ngày 20/11 con chúc thầy luôn mạnh khỏe và đạo quả sớm thành viêm mãn
19/11/2011 07:55:00 pm