CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ý nghĩa Quan Âm trong kinh Phổ Môn (02/11/2012)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2012
Giảng tại Tịnh viện Pháp Hạnh, Củ Chi, ngày 02/11/2012
921
Bạn: Không có. TB: 1.8 (31 votes)
8.803 lượt nghe.
Bình luận