CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

13. Những giới luật cao hơn dành cho cư sĩ

Ấn tống
Album: 
Bát chánh đạo
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Thiền Sư Bhante Henepola Gunaratana
Category: 
Sách nói
Bạn: Không có. TB: 2.6 (25 votes)
5.922 lượt nghe.
Bình luận