CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

15. Sức mạnh to lớn của lòng vị tha

Ấn tống
Album: 
Bảy bước yêu thương
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Đức Dalai Lama
Category: 
Sách nói
31
Bạn: Không có. TB: 2.9 (13 votes)
4.315 lượt nghe.
Bình luận