CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bùn và nước - 07. Phần 2: Ý nghĩa của việc tạc tượng Phật

Ấn tống
No votes yet
3.469 lượt nghe.
Bình luận