CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bùn và nước - 08. Phần 2: Thần lực của Quán Âm

Ấn tống
Album: 
Bùn và nước
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Các bài giảng của Thiền sư Bassui
Category: 
Sách nói
22
Bạn: Không có. TB: 4.4 (2 votes)
3.736 lượt nghe.
Bình luận