CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

05. Thông điệp thứ nhất của Pháp Hoa

Ấn tống
Album: 
Sen nở trời phương ngoại
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Thiền sư Nhất Hạnh
Category: 
Sách nói
13
Bạn: Không có. TB: 2.4 (15 votes)
3.325 lượt nghe.
Bình luận