CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

12. Phẩm thứ hai mươi mốt: Thần lực của Như Lai

Ấn tống
Album: 
Sen nở trời phương ngoại
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Thiền sư Nhất Hạnh
Category: 
Sách nói
17
Bạn: Không có. TB: 2.4 (17 votes)
3.420 lượt nghe.
Bình luận