CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

10. Phẩm thứ mười lăm: Tùng địa dũng xuất

Ấn tống
Album: 
Sen nở trời phương ngoại
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Thiền sư Nhất Hạnh
Category: 
Sách nói
6
Bạn: Không có. TB: 2.7 (17 votes)
3.850 lượt nghe.
Bình luận