CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

06. Phẩm thứ ba: Thí dụ

Ấn tống
Album: 
Sen nở trời phương ngoại
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Thiền sư Nhất Hạnh
Category: 
Sách nói
83
Bạn: Không có. TB: 2.7 (16 votes)
3.737 lượt nghe.
Bình luận