CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Chuyển Pháp Luân 03: Bản chất Niết Bàn và con đường giải thoát (14/04/2013)

Ấn tống

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 14/04/2013

Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2013
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Chuyển Pháp Luân
Bạn: Không có. TB: 2.4 (38 votes)
8.546 lượt nghe.
Bình luận