CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vô thường, khổ và vô ngã - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Tâm Cát, Hoa Kỳ, ngày 22-06-2017.

Bạn: Không có. TB: 2.9 (28 votes)
7.585 lượt nghe.
Bình luận