CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Thiện Sanh 3: Đạo Thầy Trò (20/11/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Kinh Thiện Sanh
Giảng nhân ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11 tại chùa Xá Lợi, ngày 20/11/2011. 632
Bạn: Không có. TB: 3.3 (37 votes)
8.663 lượt nghe.
Bình luận