CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Tử nạn và tử tù (14/10/2006)
Giảng tại Chùa Đức Quang, Q.4, ngày 14-10-06.
Để con trưởng thành (08/10/2006)
Nhân Tết Trung Thu, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 8-10-06.
Kinh Trung Bộ 47 (Kinh Tư Sát) - Vì sao theo Phật (08/10/2006)
Kinh Tư Sát 47, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 8-10-06.
Văn tế thập loại chúng sinh 05: Tế các hương hồn lạc loài (05/10/2006) Thích Nhật Từ
Chết chìm, chết lính, gái lầu xanh và kẻ ăn xin - Giảng tại Chùa Giác Ngộ, 5-10-06
Vượt Qua Căng Thẳng Tuổi Già (01/10/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 01/10/2006
Vượt qua tuổi già căng thẳng (01/10/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 1-10-06.
Kinh Trung Bộ 46 (Đại Kinh Pháp Hành) - Hành xử khổ vui (01/10/2006)
Đại Kinh Pháp Hành 46, giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 1-10-06.
Tiếng cười trong pháp thoại (29/09/2006)
Giảng tại Lớp Cao Đẳng Phật Học Đại Tòng Lâm, ngày 29-9-06.
Kinh Trung Bộ 45 (Tiểu Kinh Pháp Hành) - Khổ đau và hạnh phúc (24/09/2006)
Tiểu Kinh Pháp Hành 45, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 24-9-06.
Vĩnh biệt cuộc đời (17/09/2006)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 17-9-06.
Vĩnh Biệt Cuộc Đời (17/09/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 17/09/2006
Kinh Trung Bộ 43 (Đại Kinh Phương Quảng) - Thiền quán và giải thoát (10/09/2006)
Đại Kinh Phương Quảng 43, giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 10-9-06.