CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 22 (Kinh Ví Dụ Con Rắn) - Bản chất của chánh pháp (06/11/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2005
Kinh Ví Dụ Con Rắn 22 (ngày 06-11-05). 203
Bạn: Không có. TB: 3.2 (18 votes)
4.955 lượt nghe.
Bình luận