CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 26 (Kinh Thánh Cầu) - Tầm cầu con đường tâm linh (03/12/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2005
Kinh Thánh Cầu 26 (ngày 3-12-05). 161
Bạn: Không có. TB: 3.1 (18 votes)
6.428 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

nguyen thi phuo... (chưa được kiểm chứng)
cau con
15/10/2012 04:29:59 pm