CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ba đức của Phật và năm đặc điểm Phật pháp - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tu viện Quan Âm, ngày 06-05-2017.

Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017
Bạn: Không có. TB: 2 (46 votes)
2.488 lượt nghe.
Bình luận