CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Học hạnh của Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Diệu Pháp, Bình Thạnh, ngày 06-05-2017

Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017
Tags: 
Đức Phật
Bạn: Không có. TB: 2.8 (77 votes)
2.195 lượt nghe.
Bình luận
2019-01-23: 03:02:33 [log] Download DIR: '/home/chuagiacngo/sites/default/files/tmp/download-videos/' [PhatAmLog] 1