CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đừng bó hẹp trong thành kiến - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tâm Quang, Hoa Kỳ, ngày 31-05-2017.

Bạn: Không có. TB: 2.4 (23 votes)
6.387 lượt nghe.
Bình luận