CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bốn Ân Lớn (30/08/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 8 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 30-08-08. 179
Bạn: Không có. TB: 1.5 (20 votes)
3.746 lượt nghe.
Bình luận