CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đạo làm cha mẹ (17/08/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 8 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Phước Hải, Chalortte, NC, ngày 17-08-08. 182
Tags: 
cha mẹ, dạy con
Bạn: Không có. TB: 2.2 (18 votes)
5.030 lượt nghe.
Bình luận