CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vẫy tay chào (25/08/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 8 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008
Giảng tại Đạo tràng Chính Đức, San Diego, ngày 25-08-08 210
Bạn: Không có. TB: 5 (2 votes)
4.067 lượt nghe.
Bình luận