CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cảm ơn đời - mười lý do tri ân cuộc sống (15/09/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 9 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 15-09-08 276
Bạn: Không có. TB: 2.2 (28 votes)
5.609 lượt nghe.
Bình luận