CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 107 (Kinh Ganaka Moggalana) - Nếp sống tâm linh (07/09/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 9 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 07-09-08. 235
Bạn: Không có. TB: 2.5 (31 votes)
6.375 lượt nghe.
Bình luận