CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Công quả, cúng dường, tu phước và tu huệ

Ấn tống
Giảng tại chùa Đại Nam, Kobe, Nhât Bản,ngày 16/06/2015
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015, Pháp thoại tại Nhật Bản năm 2015
Bạn: Không có. TB: 1.9 (35 votes)
2.138 lượt nghe.
Bình luận