CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hằng thuận chúng sinh (04/10/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Bát Mẫu, Hà Nội, ngày 04-10-08 187
Bạn: Không có. TB: 2.7 (23 votes)
6.522 lượt nghe.
Bình luận