CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 6: Hạt giống và tính cách con người

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2012, Thành Duy Thức Luận (2012)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/11/2012. 589
Bạn: Không có. TB: 2.5 (28 votes)
8.426 lượt nghe.
Bình luận