CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chân dung Phật tử (17/05/2006)

Ấn tống
Tags: 
phat tu, chân dung
Bạn: Không có. TB: 2.9 (19 votes)
4.939 lượt nghe.
Bình luận