CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chân dung Phật tử (17/05/2006)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 5 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tai Úc 2006, Pháp thoại 2006

Giảng tại chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu, ngày 17-5-06.

127
Tags: 
phat tu, chân dung
Bạn: Không có. TB: 2.9 (19 votes)
5.616 lượt nghe.
Bình luận