CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tâm bình thế giới bình (13/05/2006)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 5 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tai Úc 2006, Pháp thoại 2006

Giảng tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc châu, ngày 13-5-06.

74
Bạn: Không có. TB: 2.3 (20 votes)
5.341 lượt nghe.
Bình luận