CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp Phật Pháp (Úc Châu, 17/05/2006)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 5 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tai Úc 2006, Pháp thoại 2006

Giảng tại chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu, ngày 17-5-06.

138
Bạn: Không có. TB: 3.3 (22 votes)
5.532 lượt nghe.
Bình luận