CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Khôi phục niềm tin (16/05/2006)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 5 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tai Úc 2006, Pháp thoại 2006

Giảng tại chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu, ngày 16-5-06.

167
Bạn: Không có. TB: 1.8 (15 votes)
5.910 lượt nghe.
Bình luận