CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tân Nhạc

Nhớ mùa Vu Lan
Ngày đăng: 09/05/2016
Chân thành khấn nguyện
Ngày đăng: 09/05/2016
Pháp màu
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày xưa Mẹ nói
Ngày đăng: 09/05/2016
Theo bước chân Phật
Ngày đăng: 09/05/2016
Thản nhiên
Ngày đăng: 09/05/2016
Lời chúc đầu xuân
Ngày đăng: 09/05/2016
Xuân về nhớ Cha
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Tình Pháp Duyên Tăng
Ngày đăng: 09/05/2016
Ai bảo ăn chay là khổ
Ngày đăng: 09/05/2016
Mời nghe vọng cổ
Ngày đăng: 09/05/2016
Mừng tuổi Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Thức dậy cùng người
Ngày đăng: 09/05/2016
Vu lan khúc
Ngày đăng: 09/05/2016
Ơn nghĩa sinh thành
Ngày đăng: 09/05/2016
Tình Cha
Ngày đăng: 09/05/2016
Bông hồng tình Cha
Ngày đăng: 09/05/2016
Đêm thành đạo
Ngày đăng: 09/05/2016
Thầy về
Ngày đăng: 09/05/2016
Quan Thế Âm
Ngày đăng: 09/05/2016
Nhớ ngày xưa
Ngày đăng: 09/05/2016
Trái tim của Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Theo dấu chân Thầy
Ngày đăng: 09/05/2016

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019