CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 14: Ý thức - Đối tượng nhận thức

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Thành Duy Thức Luận (2008), Pháp thoại 2008
Giảng tại HVPGVN - HCM, ngày 27-10-08. 366
Bạn: Không có. TB: 2.5 (22 votes)
7.587 lượt nghe.
Bình luận