CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Phước Đức 3: Hành xử và quan hệ (Điều phước lành 5-6) (26/07/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Điềm Lành: Phước báo và an lành, Các bài kinh lẻ, Pháp thoại tại Mỹ 2008, Pháp thoại 2008

Giảng tại Đạo tràng Trí Bảo, Chicago, ngày 26-07-08.

49
Tags: 
hanh xu, quan hệ
Bạn: Không có. TB: 2.3 (29 votes)
6.294 lượt nghe.
Bình luận