CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Niệm Phật đối diện khổ đau A (03/07/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008

Giảng tại Chùa Văn Điển, Hà Nội, ngày 03-07-08

124
Bạn: Không có. TB: 1.9 (26 votes)
5.792 lượt nghe.
Bình luận