CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 13: Niết bàn - Bản chất và mục tiêu giác ngộ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03-2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Dẫn nhập triết học Phật giáo 2014, Pháp thoại 2015
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 23/03/2015 162
Bạn: Không có. TB: 2.6 (25 votes)
4.741 lượt nghe.
Bình luận