CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vượt qua bệnh thần tượng tha nhân và thần tượng bản thân

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03-2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015
Bạn: Không có. TB: 2.1 (27 votes)
5.063 lượt nghe.
Bình luận