CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Trái tim dũng cảm

Ấn tống

Trái tim dũng cảm

Album: 
Pháp thoại tháng 03-2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015
Giảng tại tịnh xá Ngọc Châu Như, Sóc Trăng, ngày 25/03/2015 120
Bạn: Không có. TB: 3.3 (28 votes)
4.681 lượt nghe.
Bình luận