CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 106 (Kinh Bất Động Lợi Ích) - Nguồn tâm bất động (06/07/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2008
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 06-7-08. 208
Tags: 
bất động, tam
Bạn: Không có. TB: 3.6 (25 votes)
6.812 lượt nghe.
Bình luận